Facebook Pixel

Vezovi

Pored odgovarajućih skija, skijaški vezovi su jedan od ključnih komponenti ski opreme i za cilj imaju, osim što povezuju skiju i pancericu, da izbace ski cipelu kada je za to potrebno tj. prilikom pada. U skladu sa tim, vezovi za skije sadrže mehanizam koji sam to reguliše i veoma je bitno da se redovno servisiraju kako bi bili uvijek bezbijedni tokom skijanja.

Proizvodi koji odgovaraju odabiru nisu pronađeni.