USLOVI KORIŠĆENJA NAŠIH USLUGA

Poštovani korisnici, molimo Vas da prije poručivanja naših proizvoda pažljivo pročitate sledeće uslove korišćenja naših usluga. Svaka Vaša kupovina preko našeg sajta, znači da ste pročitali uslove i da ste saglasni sa njima u potpunosti.

Uslovima korišćenja naših usluga definisana su pravila koja korisnicima ovih usluga omogućavaju kupovinu proizvoda i usluga iz naše ponude.

Zadržavamo pravo promjene Uslova korišćenja naših usluga, u skladu sa novim elementima ponude i/ili zakonske regulative, zbog čega bi korisnik (potrošač) posebno pre svake kupovine trebalo da provjeri informacije u vezi sa Uslovima korišćenja.

Ukoliko su Vam navedeni uslovi korišćenja naših usluga neprihvatljivi, molimo Vas da ne koristite naš web sajt i naše usluge.

 

Podaci o trgovcu

 • Naziv: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE “BSS” D.O.O. - PODGORICA
 • Adresa: Cetinjski put bb, Delta City, lokal 120, 81000 Podgorica
 • Djelatnost i šifra djelatnosti: Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama – 47.19
 • Matični broj: 02724324
 • PIB: 02724324
 • PDV broj: 30/31-08062-1
 • Telefon: +382 20 226 546
 • E-mail: me.office@beosport.com
 • Web adresa: https://me.beosport.com/

Korisnička podrška

 

Značenje pojedinih izraza, po Zakonu o zaštiti potrošača

 1. Potrošač, u smislu ovog zakona, je fizičko lice koje zaključuje pravni posao ili djeluje na tržištu van svoje trgovinske, poslovne, zanatske ili profesionalne djelatnosti;
 2. Trgovac, u smislu ovog zakona, je lice koje, samostalno ili preko drugog lica koje nastupa u njegovo ime ili za njegov račun, zaključuje pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovinske, poslovne, zanatske ili profesionalne djelatnosti;
 3. Prodavac je, u smislu odredaba kojima se uređuje zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji i zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o pružanju usluga, trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe ili pružanju usluge;
 4. Ugovor na daljinu je ugovor zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovanog sistema prodaje ili pružanja usluge bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača na istom mjestu pri čemu se do trenutka zaključenja ugovora i za zaključenje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava komunikacije na daljinu;
 5. Sredstva komunikacije na daljinu su sredstva koja mogu biti korišćena za zaključenje ugovora između trgovca i potrošača bez njihovog istovremenog fizičkog prisustva na jednom mjestu, kao što su: telefon sa i bez ljudskog posredovanja, radio, videofon, videotekst, internet, elektronska pošta i dr.;
 6. Porudžbenica je pismena ili elektronska poruka, koja sadrži ugovorne odredbe za zaključenje ugovora;
 7. Roba je materijalna pokretna stvar;
 8. Proizvod je roba ili usluga, uključujući nepokretnosti, prava i obaveze;


Opšte odredbe

 • Online prodaja preko naše internet stranice https://me.beosport.com/ smatra se prodajom na daljinu.
 • Uslovi korišćenja naših usluga, smatraju se Ugovorom na daljinu.
 • Sve cene na ovom sajtu iskazane su u eurima. PDV je uračunat u cijenu.
 • Povraćaj PDV-a stranim državljanima vršimo isključivo za robu kupljenu u našim fizičkim prodavnicama. Ne vršimo povraćaj PDV-a stranim državljanima za robu kupljenu preko online prodavnice.
 • Koristimo sve svoje resurse kako bi svi artikli na sajtu bili prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama, cijenama, ali nažalost ne možemo da garantujemo da su svi podaci na sajtu potpuno ispravni.
 • Ne garantujemo fizičku dostupnost artikala prikazanih na sajtu.
 • Zadržavamo pravo promene cijene svih proizvoda i usluga bez prethodne najave na sajtu.
 • Kompletiranjem porudžbine, klikom na dugme Postavite porudžbinu, potvrđujete da ste pročitali i da ste u potpunosti saglasni sa Uslovima korišćenja naših usluga, i da ste izvršili poručivanje sa obavezom plaćanja.

 

Poručivanje robe

Nakon uspešnog poručivanja robe biće Vam poslata automatska email poruka, na osnovu koje Vas obavještavamo da je Vaša porudžbina uspješno prosleđena službi internet prodaje na dalju obradu. Služba internet prodaje nastojaće da u najkraćem roku provjeri da li smo u mogućnosti da vam obezbedimo poručeni artikal (artikle).

Ukoliko nijesmo u mogućnosti da Vam obezbjedimo poručeni artikal, primićete email u kojem Vas obavještavamo da poručeni artikal više nije raspoloživ, te da smo prinuđeni da Vam otkažemo porudžbinu. U ovom slučaju porudžbenica neće biti realizovana.

Ukoliko nijesmo u mogućnosti da Vam obezbjedimo neke artikle iz Vaše porudžbenice, pozvaće Vas telefonom naš operater internet prodaje i obavjestiti Vas o tome. Tom prilikom biće zatražena Vaša saglasnost da Vam isporučimo one artikle sa Vaše porudžbine koje imamo raspoložive na stanju.

Nastojimo da stanje veličina i modela na sajtu bude ažurno, ali zbog dinamike prodaje i broja naših maloprodajnih objekata, postoji mogućnost da u određenim slučajevima poručeni proizvod više ne bude raspoloživ u našim magacinima.

 

Cijena

Prodavac samostalno utvrđuje cijene robe u skladu sa svojom poslovnom politikom i zadržava pravo izmjene istaknutih cijena.

U skladu sa zakonom, sve navedene cijene su sa uračunatim pripadajućim PDV-om, ali ne uključuju troškove dostave robe kupcu koji se dodatno naplaćuje.

U slučaju da nakon izvršenog poručivanja proizvoda, bude utvrđeno da je greškom na sajtu za poručeni proizvod označena pogrešna cijena (na primjer umjesto 50 EUR, stoji cena 5 EUR), prodavac će nastojati da kupca u što kraćem roku obavjesti o uočenoj grešci i tačnom iznosu cijene koja je za poručeni proizvod važila u trenutku poručivanja. U tom slučaju kupac ima pravo da poručeni proizvod plati po ispravnoj maloprodajnoj cijeni ili da odustane od porudžbenice.

 

Izjava o PDV-u

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE “BSS” D.O.O. – PODGORICA je u sistemu PDV-a i cijene svih proizvoda na sajtu su izražene sa uračunatim PDV-om u iznosu od 21%.

 

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje pouzećem podrazumjeva plaćanje iznosa sa računa prilikom preuzimanja pošiljke.
Plaćanje se može izvršiti samo u gotovom novcu, u eurima (euro, €), na ruke kuriru koji Vam je donio Vašu porudžbinu.

 

ISPORUKA ROBE

Mjesto isporuke poručene robe mora se nalaziti na teritoriji Republike Crne Gore.
Isporuku proizvoda poručenih na sajtu https://me.beosport.com/ vrši kurirska služba Pošta Crne Gore, na teritoriji Republike Crne Gore, radnim danima u periodu od 8 do 16 časova, na adresu primaoca pošiljke.

U slučaju da je na porudžbenici više artikala, velika je verovatnoće da nemamo sve artikle na jednom mjestu, zbog čega ćete porudžbinu dobiti u više pošiljki.
Nakon obrade porudžbine, na vašu email adresu stići će obavještenje o statusu porudžbine.

 

Rok isporuke

Po Zakonu o zaštiti potrošača, član 59 – Trgovac je dužan da izvrši ugovor o kupoprodaji bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana, od dana zaključivanja ugovora, osim ako je drugačije ugovoreno.
Okvirni rok isporuke je do 7 radnih dana.
Rok isporuke može biti i duži od navedenog (7 radnih dana), u vanrednim slučajevima poput velikih gužvi, pandemija, neprohodnosti puteva u slučaju vremenskih nepogoda i sl.
Kurirska služba je u obavezi da isporuku vrši što efikasnije u skladu sa svojim mogućnostima i poslovnim kapacitetima.

 

Preuzimanje pošiljke od strane kupca

Kurirska služba Pošta Crne Gore isporučuje pošiljke u periodu od 8 do 16 časova. Potrebno je da u tom periodu budete dostupni na broju telefona navedenom prilikom kreiranja porudžbine i da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Kurir svaku pošiljku pokušava da uruči u dva navrata. Ukoliko niste na adresi prilikom prvog pokušaja dostave, kurir će Vas pozvati kako biste dogovorili novi termin isporuke. Ukoliko Vas ni drugog puta ne pronađe na adresi, pošiljka nam se vraća.

Prilikom preuzimanja pošiljke preporučuje se da vizuelno pregledate paket. Ukoliko primjetite da je paket značajno oštećen i posumnjate da je i proizvod oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavjestite putem email-a na dresu me.info@beosport.com ili pozivom na broj +382 20 690 270.

 

Cijena isporuke

Za sve porudžbine čija je vrednost jednaka ili veća od 30 EUR, isporuka je besplatna.
Cena dostave za pošiljke čija je vrednost ispod 30 EUR iznosi 3 EUR.

 

Zamjena i odustanak od kupovine

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija (odustajanje od kupovine), u roku od 14 dana, bez navođenja razloga. U tom slučaju, prodavac je u obavezi da potrošaču vrati plaćeni iznos.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora
Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. list CG", br. 2/2014, 6/2014 - ispr., 43/2015, 70/2017 i 67/2019), Član 74j
Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz čl. 74a do 74i ovog zakona ako je:
5) predmet ugovora zapečaćena roba koja iz zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostavljanja;

Dakle, u slučaju da je proizvod otpakovan, pretpostavlja se da je isti korišćen, zbog čega potrošač nema pravo da odustane od ugovora ako je rječ o donjem vešu, kupaćim gaćama, kupaćim kostimima, čarapama.

Na osnovu istog zakona, Zakon o zaštiti potrošača, a u delu: Obaveze potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora, Član 74g.
Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje nastane u rukovanju robom, osim umanjenja vrijednosti potrebnog za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Dakle, ako ste sa artikla isekli ušivne etikete/deklaracije, ili na drugi način oštetili artikal, za takav artikal nemate prava na odustanak od ugovora. Eventualno možete tražiti povraćaj novca uz umanjenu vrjednost robe.

Zamjena proizvoda može se izvršiti u roku od 14 dana po prijemu poručene robe.
Da biste bili u mogućnosti da ostvarite svoja prava kao kupac, prilikom vraćanja kupljenog proizvoda isti ne sme biti upotrebom oštećen ili pohaban, i treba biti vraćen u originalnoj ambalaži, i uz priložen račun. Troškove zamjene, u ovom slučaju, snosi kupac. Dostava zamjenskog artikla takođe ide o trošku kupca.

Na Vama je izbor kurirske službe preko koje ćete nam poslati robu kada šaljete o svom trošku, i tom prilikom slanje robe je isključivo u Vašoj odgovornosti.
U slučaju da Vam se tom prilikom izgubi ili ošteti pošiljka, sve probleme rešavate sami sa kurirskom službom koju ste sami izabrali.

U cilju što lakšeg utvrđivanja odgovarajuće veličine artikla, na sajtu je navedena tabela veličina koja odgovara veličini određenog brenda.

Opširnije o zamjeni robe možete pročitati na stranici Zamjena artikla.

Opširnije o odustanku od kupovine možete pročitati na stranici Pravo na odustajanje.

 

REKLAMACIJA

BSS d.o.o. garantuje kvalitet i originalnost robe koju isporučuje.
Zbog nesaobraznosti robe i usluge ugovoru postoji zakonska odgovornost.
Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod u roku od dvije godine od dana kupovine.

Ako se ustanovi nesaobraznost robe ugovoru, ista roba se može ponuditi kupcu i prodati po posebnim uslovima.
Kupac će dobiti odredjeni popust za ovu robu.
Na računu u napomeni će pisati da roba nije saobrazna ugovoru.
Za ovu robu, potrošač ima pravo reklamacije u roku od godinu dana od dana kupovine, za oštećenje koje mu trgovac prije prodaje nije ukazao.

Ako potrošač nije zadovoljan kako je rješena reklamacija ili prigovor, potrošač ima mogućnost vansudskog rješavanja sporova, a trgovac je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rješavanja potrošačkih sporova.
Osnovni uslov za pokretanje vansudskog postupka od strane potrošača jeste prethodno izjavljivanje reklamacije trgovcu.
Opširnije možete pročitati na stranici Reklamacije.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Podaci o rukovaocu

Odgovornost za obradu podataka o ličnosti u svojstvu rukovaoca snosi:

Naziv: BSS D.O.O. - PODGORICA

Adresa: Cetinjski put bb, Delta City, lokal 120, 81000 Podgorica

Matični broj: 02724324, PIB: 02724324

U ime Beosport Internet prodaje - obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost podataka svih naših kupaca. Da bismo izvršili prodaju, odnosno uspešno obradili Vašu porudžbinu potrebni su nam Vaši lični - osnovni podaci.

Podaci koje korisnik ostavlja prilikom kupovine na Beosport.com su sledeći:

 1. Ime i prezime
 2. Email adresa
 3. Adresa prebivališta/boravka
 4. Broj telefona
 5. Šifra koju korisnik unosi prilikom kreiranja korisničkog naloga.

Takođe, u cilju pružanja što kvalitetnije usluge i informisanja korisnika, email korisnika može biti iskorišćen u svrhu marketinških kampanja (newsletter), ali kupcima dajemo mogućnost, ako žele, da se odjave sa mailing liste.

Vaši podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su nužni za obavljanje posla, pa se ovim obavezujemo da prikupljene podatke nećemo koristiti u bilo koje druge svrhe, niti ćemo iste učiniti dostupnim bilo kojem trećem licu.

 

Opcije prigovora o upotrebi kolačića (cookies) i njihovo uklanjanje

Vi, kao korisnik, u svakom momentu imate potpunu kontrolu nad kolačićima i njihovom upotrebom u okviru Vašeg Internet pregledača (Firefox, Chrome, Edge, Explorer, Opera, Safari).

Imate mogućnost povlačenja saglasnosti o upotrebi kolačića u svakom momentu, a možete i da odbijete upotrebu kolačića koji ne zahtjevaju Vaš explicitni pristanak, pod uslovom da ovi kolačići nijesu neophodni i da je njihovo uklanjanje tehnički izvodljivo.

Moramo naglasiti da ukoliko odbijete upotrebu kolačića u Vašem pregledaču, postoji velika vjerovatnoća da nećete biti u mogućnosti da u potpunosti iskoristite potpunu funkcionalnost našeg sajta. Naša je preporuka da zbog Vašeg korisničkog iskustva omogućite upotrebu kolačića (cookies) u okviru Vašeg Internet pregledača.

 

 

Opcije za prigovor o upotrebi kolačića i njihovo uklanjanje

Vi, kao korisnik, imate nekoliko mogućnosti kada je u pitanju prigovor o upotrebi kolačića ili povlačenje Vaše saglasnosti o njihovoj upotrebi (brisanje kolačića).

Svi najpopularniji veb pregledači nude mogućnost blokade upotrebe kolačića. Kliknite na linkove dole, u zavisnosti od toga koji pregledač koristite:

 1. Microsofts Windows Internet Explorer
 2. Microsoft's Windows Internet Explorer Mobile
 3. Mozilla Firefox
 4. Google Chrome dektop verzija
 5. Google Chrome mobilna verzija
 6. Apple Safari desktop verzija
 7. Apple Safari mobilna verzija

Takođe, imate mogućnost da upotrebom ekstenzija za Vaš veb pregledač deaktivirate pojedine kolačiće i odredite koji kolačići su u upotrebi. Instalacija ovih ekstenzija je prilično jednostavna i brza i moguća je za većinu popularnih Internet pregledača.

Naša preporuka je ekstenzija pod nazivom Ghostery https://www.ghostery.com/